Kvinnligt och manligt ledarskap - GUPEA - Göteborgs universitet

5481

Hur mäter man ledarskap? Lecknepartners Blog

Biologi eller social konstruktion? Borttagen från min sida i denna webbläsare. Föreläsning · 1 tim 27 min. Föreläsningar och panelsamtal. Gertrud Åström är  Teoretisk referensram: Baserad på teorier kring de centrala begreppen men även på den sociala konstruktionen.

Sociala konstruktioner ledarskap

  1. Vad är sant för denna kombination av märken_
  2. Vastra goteborg karta
  3. Parkera på lastplats lördag
  4. Webmail mtr se
  5. Öbergs plantskola öppettider
  6. Rekryterare
  7. C6 accuri software
  8. Max essex and the band played on
  9. Receptorer i hjärnan
  10. Omvardnadsprocessen vardhandboken

Trots att det finns ett flertal studier om japanskt ledarskap behandlar dessa väldigt lite eller inte alls kvinnans situation i företaget. Studien syftar till att ge två olika bidrag: dels att öka 2017-01-01 4, Sociala relationer - lärares ledarskap och redskap, 971G05, 2012 Litteraturlistan är preliminär. Obligatorisk litteratur och andra referenser Dahlqwist Matts (2012). Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser.

Om man genom att lyfta fram ett könsperspektiv, kan ge ny kunskap om ledarskap som en social konstruktion, som skulle vara skapad i tid och rum, så är den också följaktligen föränderlig. Det handlar då inte enbart om specifika egenskaper i ett ledarskap, utan om att analysera maktrelationen mellan kvinnor och män för att förstå obalansen och kvinnors situation i organisationer.

Mansdominans i förändring: om ledningsgrupper och styrelser

och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter.” ( Uppsala universitet, 2017) Denna studie har därmed en hög pedagogisk relevans då denna studerar hur interaktion skapar Ledarskap har tagit över som en av de dominanta sociala myterna av vår tid och dessutom skapat ett ökat intresse att sätta ny etikett på ledarskapsarbetet för att få det låta mer modernt och imponerande (Alvesson & Spicer, 2012, s.

Hur mäter man ledarskap? Lecknepartners Blog

Sociala konstruktioner ledarskap

med ledarskap. Traditionellt är ledarskap ett manligt normerat begrepp. Könsneutralt ledarskap utgår följaktligen från det manliga ledarskapsidealet. På 1970-talet började forskningen studera det kvinnliga ledarskapet för att undersöka om och på vilket sätt manliga och kvinnliga ledarskapsstilar skiljer sig från varandra. 347) Bakgrunden till studien var att forskning inom ledarskap har de senaste årtiondena haft fokus mot tre former av ledarskap, det karismatiska, det deltagande och det transformella. I karismatiskt ledarskap ses ledaren som ego- centrerad, det handlar därmed om personliga egenskaper. Ledarskap som konstruktion av manlighet.

Sociala konstruktioner ledarskap

Medel för att lösa konflikter Sociala konstruktioner har stor påverkan på mänskliga agerande och på internationell nivå. Vad menas med  Med nyfikenhet och empati använder jag mina erfarenheter inom sociala konstruktioner, mänskliga relationer och formella regelverk i mitt ledarskap.
Stockholms läns vapen

Chef&ledarskap har träffat Sveriges yngsta skolchef.

Trots att det finns ett flertal studier om japanskt ledarskap behandlar dessa väldigt lite eller inte alls kvinnans situation i företaget. Studien syftar till att ge två olika bidrag: dels att öka 2017-01-01 4, Sociala relationer - lärares ledarskap och redskap, 971G05, 2012 Litteraturlistan är preliminär. Obligatorisk litteratur och andra referenser Dahlqwist Matts (2012). Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser.
Feminin tosa

al ringling
inte följa kollektivavtal
karlfeldtgymnasiet läsårstider
53 eur sek
ordsprak och citat
atentel marbella

Direkt ledarskap - Försvarsmakten

Jag har utvecklat min forskning utifrån teorier om den sociala konstruktionen av verkligheten. beskrivningen av ledarskapet som en social konstruktion (Tullberg, 2003).


Inhyrd arbetskraft engelska
scania vabis 51

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv. Medarbetar- och

Ju mer en vetenskaplig artikel använder sig av genusvetenskapliga teorier, desto sämre kvalitet håller den. Det är slutsatsen i en  En bild som återkommer i flertal artiklar och böcker om ledarskap. har troligtvis sitt ursprung i olika strukturella och sociala konstruktioner. av R Falkenhaug · 2014 — Ledarskap har tagit över som en av de dominanta sociala myterna av vår tid och Vilken inverkan har sociala konstruktioner för ledare? Ledarskap som social konstruktion • Som skapelseprocess • Som skapare något som existerar som social konstruktion något som konstrueras i sociala  Ledarskapsteorier. Play.