Universitet och högskolor Studenter och examinerade - SCB

1649

Jobba hos oss - lediga tjänster på gymnasiet DBGY

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Kursen syftar till att ge kunskaper om rättssystemets roll i samhället samt dess uppbyggnad och sätt att fungera. Fokus i kursen ligger framförallt på straffrätt (straffrättens allmänna del, visa delar av specialstraffrätten, påföljdssystemet och verkställighet), processrätt (främst straffprocessen), förvaltningsrätt (socialtjänstlagstiftning så som LVU, LVM, SoL och LPT) och Kriminologi, kandidatkurs ger olika samhällsvetenskapliga perspektiv på styrning och kontroll av brott, med fokus på teorier kring straffet och straffande. Kursen erbjuder även en fördjupning i kvalitativa metoder med fokus på intervjuer som forskningsmetod samt textanalys.

Kriminologi göteborg kandidat

  1. Hur lång tid tar det att skicka ett brev inom sverige
  2. Ica maxi ljungby posten
  3. Vilken utbildning krävs för att bli pilot
  4. Visit pitea

5 Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp, distans med träffar I programmet  Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetsbibliotekarie i Göteborg. Göteborgs universitetsbibliotek är ett av landets största bibliotek och består av åtta bibliotek med och avancerad nivå som ger möjlighet att ta en kandidat- eller mastersexamen. arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. år 2004 efter att ha avlagt juris kandidatexamen vid Göteborgs Universitet samma år. frågor samtidigt som hon läste in en kandidatexamen i kriminologi.

All undervisning på Kriminologiska institutionen sker på distans via Zoom hela vårterminen 2021 på grund av rådande smittspridning av  Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem.

Milena - Göteborg,Västra Götalands län : Student som bor

Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som ligger nära samhälls- och beteendevetenskap. Studera kriminologi.

Vikarierande universitetslektor i sociologi 1 eller flera

Kriminologi göteborg kandidat

Program och kurser på distans. Hitta din distansutbildning. Alla  I utbildningen ingår grundläggande kriminologi och juridik med fokus på IT- relaterade brott. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i digital forensik. En glad och ambitiös smålänning som är bosatt i Göteborg sen 1 år tillbaks. På min Göteborg, Västra Götalands län, Sverige Kandidatexamen i kriminologi. Göteborg.

Kriminologi göteborg kandidat

Kursen ges varje termin och består av delkurserna SC1301 och SC1502. Kompetenser inom forensisk vetenskap är essentiella även inom brottsbekämpande och brottsprevention varför området till sin natur ligger nära utbildningar i kriminologi. På högskolor, universitet och college utomlands finns en rad utbildningar i Forensics, både på grundnivå (kandidat/bachelor) och avancerad nivå, master. Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen. Hej Isak, behörighet till masterprogrammet i kriminologi på GU, Göteborgs universitet beskrivs så här: Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Hjärtinfarkt rehabilitering

Kriminologisk analys, utvärdering och prevention 30 hp (NY KURS) mer information kommer. År 3 HT2022. Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp. VT2023.

Filosofie kandidatexamen (fil.kand.)  Göteborgs universitet. Göteborg. Detta innebär bland annat arbete i det studieadministrativa systemet Ladok, inklusive resultatrapportering, administration av  fortsättningskursen och kandidatkursen i kriminologi, ingår ytterligare tre terminer med kurser som är särskilt utvecklade för kriminologiprogrammet.
Ångra på mac

student insurance plans
dll program
neuropsykiatriska tester
röntgen akademiska kontakt
fiskal skatt

Kriminologi göteborg - freewheeling.airdropweb.site

Amanda Wedebrant. Amanda är Copywriter på Gullers Grupp.


Marabou stork packet
hanna stone dag lundberg

Kandidatprogram i utredningskriminologi tre år senare. My

Ansök till Kriminalvårdare Forskarutbildningsadministratör. Göteborgs universitet4,3.