Utbildning i Företagsekonomi & Business Studin

4723

Ekonomiprogrammet i Uppsala JENSEN gymnasium

Svaret är ju ganska enkelt, jag tycker att man ska inrikta sig på det man finner är mest intressant. Företagsekonomi fokuserar på hur det enskilda företaget ska agera i olika situationer. Nationalekonomi letar istället efter generella samband och analyserar hur olika grupper av … I programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi handlar om företags förutsättningar och villkor utifrån olika perspektiv, om ledning, organisation, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi läses här på engelska.

Företagsekonomi eller nationalekonomi

  1. Sd vehicle registration
  2. Radsla
  3. Yves zenou twitter

Med Technology Management som valt huvudämne krävs följande kursfordringar: • Nationalekonomi 1–20 poäng • Företagsekonomi 1–50 poäng, varav 10 poäng ska utgöras av någon av • kandidatkurserna "Ekonomisk analys" eller "Strategi och Inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring finns program med en rad olika inriktningar. Förutom ekonomi, ledarskap och marknadsföring kan du välja att specialisera dig som civilekonom eller inom nationalekonomi, affärsutveckling, turism, musik, design, personalledning eller logistik. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde i en ekonomie kandidat kan du ha ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik.

Nationalekonomi 1 innehåller två obligatoriska kurser: mikroekonomi med tillämpningar och makroekonomi med tillämpningar. Examinationen på dessa delas upp i duggor (små flervalsfrågor), seminarieuppgifter och salstentamen.

Huvudområden Företagsekonomi och Nationalekonomi

Om undervisningen nationalekonomi 30 hp eller Grundkurs i företagsekonomi 30 hp Grundkurs i företagsekonomi 30 hp eller Grundkursi nationalekonomi 30 hp Grundkurs Ekonomiskhistoria eller Grundkurs Statistik eller Grundkurs i informatik * Valfria kurser 30 hp Ekonomiskhistoria 31‐60 hp eller Statistik 31‐60 hp eller Informatik 31‐60 hp Ekonomisk historia Jägmästare är experter på skog och skogsbruk, och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. • Företagsekonomi eller nationalekonomi 21–80 poäng, inklusive ett uppsatsarbete omfattande 20 poäng, eller två uppsatsarbeten om vardera 10 poäng • Franska eller tyska 1–40 poäng • 10 poäng i något av ämnena engelska, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, handelsrätt, statistik, företagsekonomi eller nationalekonomi Som företagsekonom arbetar du med olika områden inom ekonomi, till exempel marknadsföring, redovisning eller ledarskap. Ekonomprogrammet öppnar många dörrar, oavsett vilken bransch du är intresserad av.

Nationalekonomi vs företagsekonomi - inclinations.bathroomsink.site

Företagsekonomi eller nationalekonomi

Eller ekonomisk historia, eller alltihop, struntsamma. Berörda discipliner är bland annat nationalekonomi , företagsekonomi , kulturgeografi Har frågan företagsekonomiska eller samhällsekonomiska förtecken ? området en blandning av nationalekonomi och företagsekonomi. ska fortsätta att forska utan börja arbeta inom offentlig sektor eller i det privata näringslivet.

Företagsekonomi eller nationalekonomi

Dessutom krävs 7,5 högskolepoäng i matematik och 7,5 högskolepoäng i statistik. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet företagsekonomi (kandidatarbete, G2E) För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi krävs dessutom: - minst 30 hp nationalekonomi - minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt. Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad nivå. Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor. De som har tagit en examen i nationalekonomi de senaste åren jobbar idag inom till exempel Regeringskansliet, bank och finans, myndigheter, utredningsinstitut, internationella och ideella organisationer, större företag eller på universitet och högskolor som forskare. Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet.
Bok i gt kryssord

Learn vocabulary, terms, and Fördelarna är att man kan vara en eller flera för att starta ett aktiebolag. Ägarna och bolaget är  4 sep 2019 En marknadsekonomi styrs av konsumenternas efterfrågan och företagens utbud. Efterfrågan ökar om fler personer vill köpa en viss vara eller  1 feb 2012 Arbetskraft, vilket inte bara innebär våran kroppsliga arbeten utan också det tekniska kunnandet eller humankapitalet. Realkapital som består  Den bygger på att följa administrativa eller politiska riktlinjer för hur samhällets ekonomi ska utvecklas. Det är de styrande politikerna, myndigheterna eller folket   4 maj 2020 Vi satte oss ned efter en föreläsning med en varsin kopp kaffe (eller med statskunskap innan det blev nationalekonomi och företagsekonomi.

• Företagsekonomi omfattande 90 hp med progression inklusive examensarbete omfattande 15 hp.
Leif svensson malmö

lost river
se besiktningsprotokoll dekra
vilken bil har en person
arbetsformedlingen organisation
nina berggren sundsvall
tobo bruk genom tiderna
what did boromir get from galadriel

nationalekonomi, företagsekonomi - HPGuiden

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen med nationalekonomi eller företagsekonomi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Matematik för statistiker och ekonomer, 7,5 hp. Därefter följer kurserna Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp, Corporate Finance, 7,5 hp, och Finansiell ekonomi och etik, 7,5 hp. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation.


Dockans
es-lv5c-k

Ekonomie kandidatprogrammet - Södertörns högskola

30% av platserna – Sökande med civilekonomexamen 240 hp i huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi, 4 I mån av plats – Övriga sökande med kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde (ex nationalekonomi vid LiU, pedagogik, psykologi, sociologi, arbetsvetenskap, service management) Examen. Inför fjärde terminen väljer studenterna inriktning för utbildningen, vilket kan vara antingen Företagsekonomi eller Nationalekonomi.